Idiomas

Avís Legal

El lloc web solercabot.es/ és propietat de BERTEBREL S.L. Els seus continguts (textos, imatges, vídeos, etc.) estan protegits pels drets de la propietat intel·lectual i industrial. BERTEBREL S.L. es reserva el dret de modificar, eliminar i afegir els continguts del lloc web sense haver-ho de comunicar prèviament. També es reserva el dret d’eliminar de manera temporal o indefinida l’accés a aquest lloc. No es permet la reproducció, la modificació, l’ús ni la distribució dels seus continguts de forma total o parcial sense autorització expressa per escrit de la propietat.

BERTEBREL S.L

Plaça Sant Gregori Taumaturg Nº8

08021 Barcelona, Espanya

CIF: B-63347777

 

Privacitat i protecció de dades

Conforme la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i el Reglament de Desenvolupament de la LOPD 1720/2007, BERTEBREL S.L ha adoptat les mesures i els nivells de seguretat de protecció de les dades exigides.

Les dades recaptades a través del formulari o de les direccions de correu electrònic disponible a la pàgina WEB, seran objecte de tractament per donar curs a la seva petició i remetre-li informació comercial que pugui ser del seu interès, per qualsevol mitjà i en qualsevol suport, inclosos els mitjans electrònics, sobre els nostres productes i promocions.

Vostè pot exercir els seus drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició expressats a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades, a través del correu electrònic info@solercabot.es o per mitjà d’una comunicació escrita enviada, juntament amb la documentació que se li requereixi, a la següent direcció postal:

BERTEBREL S.L
Plaça Sant Gregori Taumaturg Nº8
08021 Barcelona, Espanya
CIF: B-63347777

btt